استاد سید امیر حسین افسری کاشانی

طراح، نقاش و استاد مسلم بافندگی فرش کاشان و از سِلک خاندان اصیل و هنرمند افسری

چهره شایسته

استاد سید امیر حسین افسری کاشانی در مرداد ماه سال 1388 به عنوان چهره شایسته صنعت و معدن استان اصفهان انتخاب شدند و تندیس و نماد چهره شایسته را دریافت نمودند.

تقدیرنامه

کسب لوح های یادبود و تقدیرنامه های بسیار توسط استاد از سازمان ها و ارگانهای مختلف در حوزه فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی و صنایع دستی

طراحی فرش

ایشان در مینیاتور قلمی توانا و صاحب سبک داشت. نمونه کارهای طراحی فرش او تا جایی مورد قرار گرفت که به انحاء مختلف تقلید و بازبافی شده است.
تقدیرنامه

سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی

- پروژه مربوط به تکمیل پرونده مهارتهای سنتی فرش کاشان

جشنواره بین المللی فرش کاشان

- تقدیر از هنرمندان فرش دستبافت

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

- تجلیل از پیشکسوتان هنرهای سنتی ایران

آخرین آثار