معرفی دكتر سيد امير مسعود افسری كاشاني

زنده ياد دكتر سيد امير مسعود افسری كاشاني، فرزند مرحوم استاد اميرحسين افسري كاشان(طراح، نقاش و استاد بافندگي فرش كاشان) در سال 1342 در كاشان در خانواده‌اي هنرمند متولد شد.

وي در سال 57-1356 وارد دبيرستان امام خميني شدن و از همين سنين نيز طراحي فرش و قالي بافي را آغاز نمودند تا اين كه در اين هنر و صنعت كارشناس ماهر و زبده‌اي شدند.

پس از پايان تحصيلات در كاشان و پس از انقلاب فرهنگي وارد دانشگاه شهيد بهشتي تهران شده و در رشته كارشناسي ارشد معماري مشغول به تحصيل شدند و تا درجه دكتري در اين دانشگاه ادامه تحصيل دادند.

ايشان يكي از موسسين موثر دانشكده معماري سنتي(تنها دانشكده معماري سنتي ايران) در سال 1374 بودند.

عضویت در مجامع علمی,هنری


عضو هيئت علمي دانشگاه كاشان

عضو كميسيون برنامه‌ريزي بافت تاريخي كاشانعضو شوراي بافت تاريخي فرهنگي كاشان

عضو اتحاديه توليدكنندگان فرش دستباف كاشان
عضو موثر كميته راه‌اندازي دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان

عضو شوراي آموزشي دانشكده معماري كاشانعضو كميته حفظ و احياء آب انبارهاي كاشان

عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران

سوابق شغلي و حرفه‌اي

مديريت گروه معماري دانشگاه كاشان

مدرس دانشكده معماري دانشگاه كاشان

دبير كميته مرمت و احياء شهرداري كاشان

مشاور طراحي معماري سنتي ميراث فرهنگي كاشان

كارشناس ارشد مرمت آثار تاريخي و طراحي معماري شهري ميراث فرهنگي كاشان

مرمت و احياي خانه تاريخي عطارها در كاشان

مرمت و احياي حمام سلطان اميراحمد كاشان

طراحي محور تاريخي خيابان علوي كاشان

طراحي ميدان شهيد زجاجي كاشان

مرمت بازار ميانچال و بازارچه خياط‌ها در كاشان

مرمت زيارت قدمگاه علي كاشان

طراحي محور جاده فين كاشان(چهاربانده)

طراحي مسجد و كارگاه معماري دانشگاه كاشان

طراحي پارك مولوي(شاهين شهر)

سازماندهي مزار فيض كاشان

طراحي پارك شهيد رداني پور(شاهين شهر)