فعالیت های اجرایی و هنری در زمینه فرش

فرش پازیریک

بافت فرش های خاص از جمله فرش پازیریک , که بنا به تقاضای وزارت فرهنگ و هنرسابق انجام گرفته است. این فرش کپی از اصل است که توسط هنرمندان ایران باستان در2500 سال قبل,طراحی و تهیه شده است. این فرش از دفینه ای در منطقه پازیریک سیبری کشف گردیده است.

مشاوره و راهنمایی

مشاوره و راهنمایی کارخانه های صنعتی و نساجی از جمله مشاورطراحی صنایع فرش راوند( اولین کارخانه صنعتی فرش کشور).

تدریس رشته فرش

تدریس رشته فرش در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان ازسال 1375 تا 1397

طراحی پارچه

طراحی پارچه جهت کارخانجات صنعتی کشور

شرکت در نمایشگاه

- شرکت در اولین نمایشگاه صنایع ایران سال1340
- شرکت در نمایشگاهی که از طرف فرهنگستان جمهوری اسلامی برپا شده بود (زمستان 1380)

عضویت در مجامع علمی,هنری و صنعتیعضو انجمن علمی فرش ایران

عضو فرهنگستان هنر ایران (کمیته فرش)

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

مشاور در طراحی صنایع فرش راوند

آثار ماندگار هنر فرش

طراحی و تهیه فرش تصویر ابوعلی سینا ( موزه بوعلی همدان )

طراحی و تهیه فرش تصویر حکیم ابوالقاسم فردوسی (موزه طوس ,مشهد ) سال 1355

طراحی و تهیه تابلو فرش ایران باستان با خطوط میخی (موزه باغ فین کاشان )

طراحی و تهیه تابلو نقاشی فرش فالگیر اثر استاد کمال الملک

طرح و تهیه تابلو فرش تصویر حضرت حافظ در دانشگاه تهران

افتخارات علمی ,هنری و صنعتی

عنوان برگزیده استاد مسلم قالی بافی کشور

از طرف وزیر اقتصاد وقت سال 1342 و 1344

لوح تقدیر از ریاست دانشکده معماری کاشان

دو نوبت در سالهای 1377 و 1379

دریافت لوح تقدیر

از نماینده نهاد رهبری در دانشگاه ها

دریافت لوح یادبود

از فرهنگستان هنرایران (بهمن 1384)

برگزیده پیشکسوت فرش

دریافت لوح تقدیر از انجمن هنرهای سنتی ایران سال 1384

دریافت لوح یادبود

از وزارت صنایع و معادن استان اصفهان سال 1388

دریافت لوح تقدیر

از بانک ملی ایران سال 1388

دریافت لوح و تندیس

پیشکسوت سال 1388 جشنواره صنعت , معدن و هنر اصفهان توسط کانون انجمن های صنفی مدیران ماشین ساز استان